Cây trồng hầp thu chất dinh dưỡng qua lá (khí khổng) hiệu quả hơn so với hấp thu qua hệ thống rễ. Không chỉ bổ sung chất dinh dưỡng một cách nhanh chóng, việc sử dụng phân bón quá lá còn giúp cây trồng phục hồi nhanh chóng sau stress và bệnh hại.

  • Các thí nghiệm chỉ ra rằng phun qua lá có hiệu quả gấp -10 lần so với phân bón gốc.
  • Trên 90% dinh dưỡng phun qua lá được tìm thấy trong rễ cây trồng chỉ sau 1 giờ phun qua lá.
  • Bổ sung dinh dưỡng bằng phương pháp phun qua lá giúp bù đắp dinh dưỡng hiệu quả đối với cây trồng trên đất nghèo dinh dưỡng.
Foliar
Foliar 1

Phun qua lá được sử dụng cho tập trung ở các giai đoạn phát triển quan trọng. Bằng cách phun trực tiếp lên lá cây trồng, chất dinh dưỡng có sẵn trong phân bón lá được kiểm soát chặt chẽ và tránh tương tác với đất trồng.

Phun qua lá sẽ cho thấy hiệu quả với liều lượng phun tương đối thấp. Tuy nhiên, các chất dinh dưỡng đa lượng và trung lượng được phun ở các giai đoạn sinh trưởng quan trọng để bổ sung các chất dinh dưỡng có trong đất, ví dụ: như phun canxi lên tráitáo trong quá trình phát triển trái.

Các sản phẩm phun qua lá cần phải được pha chế chính xác, để tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ bị hư hỏng (cháy) khi phun lên lá hoặc trái cây.