Image Map

Phân bón hòa tan hoàn toàn 100%, với thành phần chứa đầy đủ NPK (đạm, lân, kali) và trung vi lượng. Phù hợp cho tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng. Đảm bảo cây trồng phát triển khỏe mạnh, ra đọt nhanh, bộ rễ chắc khỏe, cây con mau lớn, là dày cứng, cành khỏe, trái lớn nhanh, giúp cây hồi phục nhanh chóng sau thu hoạch. Tăng năng suất và chất lượng nông sản