PRODUCT NAMES FORMULA APPERANCE FORMULATION
ARTUS-B B: 11% Liquid Normal
BLOOMTOP N: 6%; P2O5: 18%; B: 1%; Mo: 1% Liquid Normal
LEOT-Fe Fe: 7% Liquid Normal
MARCUS-Mn Mn: 7% Liquid Normal
MATURA-K K2O: 16%; B: 0,2% Liquid Normal
ORTIS-CaB N: 10%; CaO: 12%; B: 0,2% Liquid Normal
RAPTOR-TE B: 0,1% (Bore ethanolamine);
Cu: 0,2%; Fe: 3%; Mn: 0,5%; Mo: 0,1%; Zn: 0,5%;
Liquid Normal
SALBLOK CaO: 14% Liquid Normal
TORON-Zn Zn: 8% Liquid Normal

Find more, please contact us >